Meny Stäng

Medlemsinformation 2015-04-22

Vårinformation

Våren har hittills varit fin och sjösättningarna har påbörjats. För några i hamnen kan det dock bli en liten försening. Detta gäller platserna 115 – 118, dvs. de som finns ytterst på den yttersta pontonen (de berörda har fått särskild underrättelse) och beror på att den gångbara bommen där på nytt har gått sönder. För andra gången sedan leveransen har fästet brustit och bommen har varit på väg att sjunka. Styrelsen har därför beslutat att det är en dålig idé att reparera på nytt. Vi har i stället beställt en ny betongponton som ska monteras på tvären på ändan av den yttersta pontonen. Leveransen beräknas ske nu i slutet av april och arbetena påverkar de närmast belägna platserna. Allt ska dock vara klart senast i mitten av maj.

Miljöprövningen av hamnutbyggnaden har äntligen inletts och vi avvaktar f.n. utfallet av samrådet. Därefter ska ansökan göras till länsstyrelsen/miljödomstolen. Förhoppningsvis har vi ett tillstånd om ca ett år så att leverans kan ske före sommaren 2016. Någon utfästelse om detta kan vi emellertid inte lämna. Vidare går lantmäteriförrättningen om utbyggnaden mot sitt slut. Förhoppningsvis har vi ett beslut från Lantmätaren före sommaren. Det innebär att Båthamnen kan tillträda det köpta vattenområdet och slutligt beräkna antalet nya platser. Dessa förhållanden medför vidare att det snart är dags att skriva ett kontrakt med bryggleverantören. Vi återkommer med särskilda besked till de som anmält intresse för en plats angående ytterligare inbetalning till Båthamnsföreningen.

Nyligen har vi ingått avtal med Föreningen Nösund och Brita Norberg om framdragning av vatten och avlopp till Sjöstugan. Avtalet innebär att vi ska bilda en gemensamhetsanläggning där Brita Norberg får avlopp, Båthamnen vatten och Föreningen Nösund båda delarna. Ledningsdragningarna ska enligt uppgift vara klara till sommaren.

Årets föreningsstämma äger rum lördagen den 4 juli kl 10.00. Som tidigare år håller vi till på värdshuset. Särskild kallelse kommer att skickas senare.

Med förhoppning om en fortsatt skön vår hälsar

Magnus Ulriksson och Bertil Holst