Meny Stäng

Medlemsinformation 2012-04-12

Vårhälsning!

I januari informerade vi om att det fanns önskemål om att Nösunds Båthamn ska bygga ut hamnen för att bl.a. tillhandahålla båtplatser till befintliga kömedlemmar och eventuella nya Nösundsbor. En arbetsgrupp, med representanter från berörda föreningar, hade tillsatts och vi avvaktade besked från gruppen. Beskedet är nu att vårt framförda förslag (se föregående infoutskick) har avvisats. Bland andra Nösunds Samfällighetsförening önskar i stället att båthamnen byggs ut i Lyrösund, vilket styrelsen för Nösunds Båthamn inte bedömer som realistiskt, i varje fall inte i närtid. Det är alltså f n inte aktuellt med någon omedelbar utbyggnad av vår hamn.

Tillsammans med detta utskick bifogas även information om Svenska Båtunionen samt uppgift om ledig hyrplats.

Årsstämman äger i år rum den 7 juli kl 10.00 på värdshuset. Som vanligt tillhandahålls fika vid mötets inledning.

Med förhoppning om en skön sommar hälsar styrelsen genom
Magnus Ulriksson och Thomas Holst