Meny Stäng

Medlemsinformation 2012-01-17

Vinterhälsning!

Det var en tid sedan vi hörde av oss med information från styrelsen men å andra sidan har det inte hänt något särskilt dramatiskt under år 2011.

Inom kort är det dagsatt betala båtplats- och hyresavgifter för 2012 och vi kan meddela att avgifterna alltjämt är oförändrade.
Med anledning av den förestående nybyggnationen på Nösund har fråga uppkommit om vi kan tänka oss att bygga ut hamnen i syfte att bereda plats åt de nya nösundsborna. Det är samfällighetsföreningen som äger vattenområdet runt vår hamn och vi har framfört till dem att ett alternativ till utbyggnad är att lägga
ut två eller trepontoner åt nordväst utanför Sjöstugan från den befintliga landgångspontonen. På så sätt skulle ett 50-tal nya platser skapas. Självfallet ska nuvarande kömedlemmar på Nösund ha förtur till de nya båtplatserna. En eventuell utbyggnad av hamnen görs inte främst för att bereda nybyggarna båtplats utan avsikten är att också kunna dra fram kommunalt vatten och avlopp till hamnen. Om det görs, uppstår även möjlighet att ansluta Sjöstugan till VAledningarna. Vi avvaktar besked från en arbetsgrupp som tillsatts för frågan. Ett eventuellt beslut om utbyggnad av båthamnen måste tas på en föreningsstämma.

I dagsläget är hyresplats nr 118 (på utsidan av den gångbara y-bommen på den yttersta pontonen)ledig. Vid platsen får förtöjas endast en båt och denna får inte vara längre än 10,0 meter. Hyran är 5 000 kr per säsong. Den som eventuellt är intresserad kan kontakta någon av oss undertecknade eller Ingvar Svensson
(ingvar@rebase.se). Vi har ännu inte utannonserat platsen.

Med förhoppning om en tidig och fin vår hälsar styrelsen genom
Magnus Ulriksson och Thomas Holst