Meny Stäng

Medlemsinformation 2010-10-08

Hösthälsning!

Tillsammans med den här hösthälsningen bifogar vi en kopia av protokollet från sommarens årsmöte. Vid stämman tog vi upp några aktuella frågor, bl.a. om VAinstallationen i Sjöstugan. I den frågan gäller ju sedan tidigare att båthamnens medlemmar beslutat att föreningen ska bidra tillkostnaderna för installationen men ännu vet vi inget hur det går med projektet. Vidare har vi inte heller några besked i frågan om staten kommer att kräva att vi ska installera en båttoatömningsanläggning i hamnen.
Förhoppningsvis klarnar läget till vintern eller våren.

Om något skulle hända med någon båt i hamnen, är det bra om det är enkelt att komma i kontakt med ägaren. I medlemsutrymmet i båthamnens sjöbod finns därför nu uppsatt en förteckning över innehavare av båtplatserna. Vi saknar dock aktuella telefonnummer
och det vore därför bra om ni som har en plats i hamnen meddelar ert nummer till Thomas Holst, holst.nosund@telia.com eller Ingvar Svensson, ingvar@rebase.se.
Telefonnumren kommer sedan att anges på förteckningen.

På förekommen anledning vill vi här ta tillfället att erinra om reglerna för kömedlemskap. Det finns ingen begränsning i möjligheten att bli kömedlem i båthamnsföreningen. Av stadgarna följer dock att ”om fastighetsägare eller annan boende på Nösund står i kö för båtplats i hamnen, får kontrakt inte överlåtas till någon
som inte är fastighetsägare eller boende på Nösund”. Formuleringen kanske är lite krånglig men innebär att kömedlem som bor på Nösund (registerområdet!) har förtur vid överlåtelse av båtplats om platsen avses köpas av någon som inte bor på Nösund. Det
finns alltså ingen skyldighet för en säljare av en båtplats att i första hand sälja platsen till en kömedlem om den avsedda köparen är boende på Nösund. Regeln har denna utformning för att möjliggöra överlåtelse av plats tillsammans med fastighet.
Viduppsägning av en hyresplats (utsidesplatserna) lämnar styrelsen erbjudande i första hand till kömedlemmarna att överta den lediga platsen.

Med förhoppning om en skön höst hälsar
Magnus Ulriksson och Thomas Holst