Meny Stäng

Medlemsinformation 2017-02-06

Till intressenter för plats i utbyggnaden av Nösunds Båthamn (och som allmän information till ordinarie medlemmar)

Vinterinformation – II

I fredags (3/2) kom Miljödomstolens besked angående utbyggnaden av hamnen och domen innebär att vi fick tillstånd helt i enlighet med vår ansökan. Båthamnens styrelse har utvärderat offerterna för utbyggnaden och nu beslutat att gå vidare med det förslag som företaget Marinetek lämnat. Förslaget utgår från Miljödomstolens beslut och medför att tre nya pontonarmar kommer att byggas åt nordväst från den nuvarande landgångspontonen. Totalt kommer hamnen därmed att utökas med 55 nya platser. De nya pontonerna kommer lika med den nuvarande hamnen att utrustas med belysningsstolpar med uttag för el och vatten. Marinetek arbetar med att ta fram en ritning över utbyggnaden och den ritningen kommer att översändas så snart som möjligt. Då kommer ni bl.a. att kunna se de olika platsbredderna. Som en konsekvens av föreningsstämmans beslut i december kommer också den befintliga landgångspontonen att flyttas ut tre meter från landfästet. Därigenom får vi lite bredare bassänger mellan pontonarmarna. Det blir dock inte någon förlängning av den yttersta pontonen på landgången. Utflyttningen innebär vidare att den nuvarande inre pontonen kommer att frikopplas från landgångspontonen och anslutas på samma sätt som pontonarmarna i utbyggnaden.

Miljödomen medför att vår ursprungliga kalkyl för kontantinsatsen alltjämt håller, dvs. totalt 50 000 kr per plats. Styrelsen har därför nu också fastställt insatsen till det beloppet. Så som meddelats tidigare ska alltså ytterligare 35 000 kr betalas per plats. Ni kommer att få en särskild betalningsanmaning från Båthamnens kassör med uppgift om bl.a. tidpunkt för inbetalningen. Observera att det är mycket viktigt att inte dröja med betalningen eftersom vi inte kan beställa de nya pontonerna förrän insatserna är Båthamnen tillhanda. En försenad beställning medför med hög sannolikhet att utbyggnaden inte kan göras förrän till hösten av miljöskäl. Utebliven betalning kommer vi att uppfatta som att man inte längre är intresserad av sin plats. Redan inbetalt belopp kommer då att återbetalas. När vi fått bekräftelse från Marinetek på beställningen kommer individuella kontrakt att upprättas för platserna varefter de nya båtplatsinnehavarna blir fullvärdiga medlemmar i båthamnsföreningen. Om allt går enligt plan kommer de nya platserna att kunna tas i bruk senast den 15 maj i år.

Med förhoppning om en tidig vår hälsar
Magnus Ulriksson