Meny Stäng

Medlemsinformation 2016-12-13

Till medlemmarna i Nösunds Båthamn och intressenter för plats i utbyggnaden

Vinterinformation

Efter en intensiv höst är det nu snart tid för lite andhämtning över helgerna. I början av december hade vi höstens andra extra föreningsstämma där beslut togs i de annonserade frågorna och några dagar därefter hade Miljödomstolen sin förhandling på Nösund med anledning av vår ansökan. Besluten vid extrastämman innebär att den befintliga landgångspontonen ska förlängas med tre meter oavsett om Miljödomstolen beslutar om två eller tre nya pontonarmar i utbyggnaden samt att kostnaden ska fördelas mellan nuvarande och nya båtplatser på samma sätt som hittillsvarande kostnader i nuvarande hamnen. Beslutet innebär att vi redan nu under december kan beställa förlängningen så att den är på plats när utbyggnaden ska ske.

Miljödomstolens förhandling avlöpte väl och vi hoppas att våra synpunkter fick gehör, bl.a. om det omöjliga att anlägga en spolplatta i anslutning till hamnområdet. Vi hänvisade till de näraliggande varven och förhoppningsvis gör domstolen bedömningen att den lösningen är ok. Det är dock alltid vanskligt att sia om ett domstolsutslag och i slutet av januari vet vi kanske hur det blir. Om det inte blir något överklagande kan vi någon gång mot slutet av februari beställa nya pontoner till utbyggnaden enligt en av de offerter vi fått.

Den nu angivna tidsplanen innebär också att det börjar bli dags för de av er som anmält intresse för en eller flera platser i utbyggnaden att betala återstoden av båtplatsavgiften till Båthamnsföreningen. Vi har ännu några okända kostnader men vår tidigare prognos om en avgift på ca 50 000 kr per plats håller alltjämt. Det belopp som ska betalas kanske i mitten eller slutet av februari är alltså ca 35 000 kr per plats. Vi återkommer med närmare besked om exakt belopp och betalningsdatum när vi fått Miljödomstolens dom. Observera att utebliven betalning innebär förlust av rätten till en plats i utbyggnaden och att några anstånd inte kan medges på grund av den snäva tidsplanen för att få utbyggnaden på plats till den kommande säsongen. Vi kan inte heller göra en beställning av nya pontoner förrän vi vet hur många som slutligt har betalat. Om någon redan nu vet att man inte längre är intresserad av sin plats är vi tacksamma för besked om det så snart som möjligt.

Årsavgifterna blir oförändrade för 2017 och desamma oavsett om man har sin plats i den nuvarande eller den nya hamndelen. Förhoppningsvis kan det bli en sänkning till 2018.

Med önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år hälsar
Magnus Ulriksson