Meny Stäng

Medlemsinformation 2016-07-18

Till medlemmarna i Nösunds Båthamn och intressenter för plats i utbyggnaden

Sommarinformation

Båthamnen måste tyvärr störa så här mitt i sommarvärmen med lite aktuell information. Vid föreningsstämman i början av juli fattades beslut i de frågor som var angivna i den utskickade dagordningen. Vad gäller rösträttsfrågan biföll stämman styrelsens förslag. För att ändringen ska börja gälla måste det dock till ytterligare ett likalydande beslut. Stämman framförde önskemål att det ska fattas vid en extra föreningsstämma redan nu under hösten. Motionen om ändrade regler för andrahandsuthyrning avslogs.

Stämman biföll också förslaget att Båthamnens medlemmar ska ha obligatorisk nattbevakning. För den kommande höstsäsongen ska bevakningen äga rum under veckorna 32 – 38. Till våren blir det bevakning under veckorna 19 – 26. Stämman utsåg Mikael Hassler att vara ansvarig för organiserandet av bevakningen, som ska äga rum tillsammans med de som hyr plats av Föreningen Nösund. Mikael kommer att skicka ut ytterligare information i frågan. Det går dock bra att redan nu höra av sig till honom om man har önskemål om något särskilt nattpass. Av Båthamnsföreningens befintliga stadgar och ordningsregler framgår att utebliven bevakning, utan laga förfall, kan leda till förlust av båtplatsen.

En annan aktuell fråga som togs upp på stämman men utanför dagordningen var information om fiberanslutningen och det erbjudande som erhållits från företaget Zitius (informationen bifogas). Båthamnen har tecknat sig för en anslutning.

Med anledning av olika inträffade incidenter fick styrelsen i uppdrag att i samråd med Föreningen Nösund anslå skyltar om fiskeförbud med kastspö.

I övrigt kan nämnas att miljöprövningen av hamnutbyggnaden fortskrider. Av inkomna yttranden till Miljödomstolen är det endast Orust kommun som framfört invändningar. Kommunen vill att vi ska upprätta spolplatta och toatömningsstation. Dessutom ställer kommunen kravet att det ska vara färre nya platser i utbyggnaden genom att den innersta pontonen inte ska läggas ut. Hur det blir med dessa frågor får vi återkomma till.

Med förhoppning om en fortsatt skön sommar hälsar
Magnus Ulriksson