Meny Stäng

Medlemsinformation 2016-05-03

Till medlemmarna i Nösunds Båthamn och intressenter för plats i utbyggnaden

Vårinformation

Våren är nu här med besked och hamnen börjar fyllas med båtar. Så långt är således allt i sin ordning. Hanteringen av vårt mål i Mark- och miljödomstolen fortskrider också enligt plan. För tillfället är miljökonsekvensbeskrivningen utlagd för samråd och därefter ska tid för förhandling bestämmas. För stunden utgår vi från att vi till nästa sommar har en dom med tillstånd till utbyggnad.

I övrigt finns inte något väsentligt att rapportera från hamnverksamheten. Vi påminner om att årets föreningsstämma som vanligt äger rum i början av juli på Nösunds värdshus (i år lördagen den 9 juli). En kallelse skickas ut i början eller mitten av juni.

Vi vill också ta tillfället att informera om ett erbjudande vi fått från Västkustens båtförbund om s.k. DNA-märkning av våra båtar. Mer information om erbjudandet finns här.

Så här inför båtsäsongen påminner vi också om att det i bodutrymmet för dragkärran finns en Första hjälpen-väska och utrustning att användas vid eventuellt oljespill.

Med förhoppning om en fortsatt fin vår hälsar
Magnus Ulriksson och Bertil Holst